بخشنامه شرایط کنسلی شرکت سفرهای کیش

به همت تاپ تورز، نخستین پرواز سلیمانیه - کیش، توسط شرکت هواپیمایی ماهان

کیش زیبا،کیش پاک (20 آبان روز کیش)

مسابقه چهارشنبه سوری ماهانه تاپ تورز

تقدیر از تاپ تورز در روز جهانی گردشگری

اولین دوره‌ی جشنواره فیلم «سینماتورز»

سخنرانی مدیرعامل تاپ تورز در مراسم افتتاحیه کشتی کاتاماران تاپ تورز

افتتاحیه کشتی بزرگ گردشگری کاتاماران تاپ تورز ۱