تهران ( 8586 - 021 )
نام داخلی
شیبانی ( مدیر بازرگانی ) 126